Inzet voor
het milieu

image background

Voor duurzaam toerisme, HET BUITENLEVEN VINDT ZIJN PLEKJE

Sinds 2010 is ons DNA vastgelegd in ons communicatiebeleid. We produceren volgens de 3 belangrijkste maatstaven van dit engagement: verantwoordelijkheid, innovatie en milieu. We opereren op Europese schaal en zijn aanwezig in strategische gebieden van de horeca. Onze 850 mannen en vrouwen werken in een gezonde, veilige en duurzame omgeving.

We controleren het ontwerp en de productie van producten, houden rekening met de levenscyclus en streven ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen door verstandige en gezonde materialen te kiezen. Door rekening te houden met de veiligheid van onze eindklant en bij uitbreiding hun vakantieomgeving. Tot slot zijn we toegewijd aan de toekomst van onze industrie, door ons aanbod jaar na jaar aan te passen aan de uitdagingen van klimaatverandering, door middel van gedurfde ecologische concepten en toegewijde samenwerking met experts in duurzaam toerisme.

Inzet

Het geëngageerde beleid van BIO HABITAT

Respect voor het milieu is onze toekomst. Om het te beschermen, geven we al meer dan 25 jaar de voorkeur aan een zuiver en hoogwaardig materiaal: hout.

Onze stacaravans bestaan voor 88% uit hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. In lijn hiermee selecteren we al onze leveranciers op basis van hun inzet voor het milieu en hun duurzame beheer van grondstoffen. Bovendien ondertekent elke leverancier het handvest ‘Verantwoorde aankopen leveranciers’. Dit handvest is ontwikkeld met als doel een duurzame en evenwichtige relatie tussen klanten en leveranciers op te bouwen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

engagement
engagement

Natuur

Integratie in het landschap

Wat wij willen: de visuele impact van de stacaravans op hun omgeving beperken. Het moet lijken alsof ze er altijd zijn geweest, opgenomen in de omringende natuur.

De opstelling van de caravans op het terrein, het ontwerp van onze producten en de diversiteit van onze gevelbekledingen leggen de basis voor een subtiele integratie in het landschap, wat gunstig is met het oog op de naleving van de Franse regelgeving (artikel 35 van de wet van 12 juli 2010) en voor het milieu.

Innovatie

Milieuvriendelijke levenscyclus

We houden ons aan een procedure voor duurzame ontwikkeling en volgen elke fase van de levensduur van onze stacaravans nauwlettend.

Zo zijn al onze producten recyclebaar en zijn ze voorzien van de nieuwste verbeteringen op het gebied van ecodesign om hun impact op het milieu tijdens de volledige levenscyclus te verminderen.

Al onze stacaravans zijn voor 100% recyclebaar

Bouw

Het milieu speelt een rol in het hele productieproces

Het milieubeleid in onze fabrieken berust op 2 pijlers:

De impact van onze activiteiten op het milieu minimaliseren door afval terug te winnen op onze 7 productielocaties. Gemiddeld werd bijna 457,5 kg niet-gevaarlijk afval per stacaravan gerecupereerd in 2023. Onze CO²-uitstoot verminderen. Door te kiezen voor lijmen met een laag oplosmiddelgehalte die onze industriële beperkingen respecteren.

Ons energieverbruik onder controle houden en aanzienlijk verminderen. In 2023 hebben we ons gasverbruik met 21% en ons elektriciteitsverbruik met 10% verminderd ten opzichte van 2022. Dit is te danken aan ons 100% LED-programma en de installatie van submeters, waardoor we ons elektriciteitsverbruik aanzienlijk hebben kunnen verminderen. Ons waterverbruik is stabiel gebleven en vertegenwoordigt slechts 0,09% van het waterverbruik over de hele levenscyclus van de stacaravan. Tijdens het productieproces wordt er alleen water gebruikt voor het testen van het watercircuit. Elk jaar worden de doelstellingen van onze vestigingen opnieuw geëvalueerd om de geleverde inspanningen voort te zetten en tegelijkertijd te voldoen aan de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op onze vestigingen en activiteiten.

engagement
engagement

Lokaal

Vermindering van onze CO2-uitstoot

BIO HABITAT heeft een unieke strategie ontwikkeld in de markt voor stacaravans: zo dicht mogelijk bij de klant staan.

Deze strategie stimuleert lokale productie en de ontwikkeling van werkgelegenheidsgebieden rond onze vestigingen en helpt het aantal afgelegde kilometers te beheersen en te optimaliseren. Onze transporteurs zijn onze bondgenoten in de zoektocht naar koolstofarm transport. 303 is het gemiddelde aantal kilometers dat een door BIO HABITAT geproduceerde stacaravan aflegt. Deze afstand wordt geoptimaliseerd dankzij onze 7 vestigingen, die ideaal gelegen zijn. Sinds september 2023 werken we samen met een van onze transportpartners om het gebruik te promoten van vrachtwagens die rijden op biobrandstof gemaakt van Frans koolzaad, in het belang van groener transport.

6fabrieken in frankrijk
1fabriek in italie

Gecertificeerd

Een veilige omgeving

Voor de veiligheid van onze gebruikers controleren we jaarlijks of al onze modellen voldoen aan de norm EN 1647 (ontwikkeld door het Europees Comité voor Normalisatie, CEN).

Dit initiatief, dat nieuw is op de stacaravanmarkt, staat borg voor de naleving van strenge eisen. De structuur, de afmetingen, de weerstand, de openingen, de nooduitgangen, de inrichting: elk belangrijk aspect wordt gecontroleerd aan de hand van een bestek. De controles worden uitgevoerd door Bureau Veritas, dat voor elk model een conformiteitscertificaat verstrekt.

Al onze stacaravans zijn EN1647-gecertificeerd door de onafhankelijke instantie Bureau Veritas

engagement
engagement

Recyclebaar

BEREDENEERD EN GEZONDER MATERIAAL

De bouwprocedure voor onze stacaravans is geïnspireerd op het Franse bouwbesluit 31.2 voor de constructie van huizen en gebouwen met een houten draagconstructie.

Voor de veiligheid van onze gebruikers geven we de voorkeur aan het gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen. Maar ook aan materialen met een lage impact op het milieu, zoals ons hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, onze linoleums met classificatie A+ (zeer lage uitstoot) en zonder ftalaten, onze milieuvriendelijke apparaten en onze BIOFIB-isolatie van plantaardig materiaal.

Besparing

Een lager energieverbruik

Ons productbeleid is erop gericht het water- en elektriciteitsverbruik te beperken om het risico op overmatig gebruik door gebruikers te verlagen.

De stacaravans, die energiezuinig zijn ontworpen, hebben stroombegrenzers voor een doorstroming van 7 liter per minuut op de mengkranen van de gootsteen en wastafel, twee spoelknoppen voor het toilet (van 3 en 6 liter), elektrische apparaten met energielabel A+, peertjes met een laag verbruik in de buitenwandlampen en leds met energielabel A+ voor alle lichtpunten binnenin de stacaravan.

Besparing

Een lager energieverbruik

Gecentraliseerd technisch beheer helpt campingbeheerders bij het onderhouden van hun verhuuraccommodaties.

Met deze essentiële tool kunnen ze energieslurpende apparatuur op afstand bedienen om hun werking te optimaliseren en bijna 20% op hun energiekosten besparen, waardoor ze hun uitgave binnen 2 tot 4 jaar terugverdienen. Gecentraliseerd technisch beheer levert een aanzienlijke besparing van tijd en geld op.

Milieu

Het ecoprofiel: ons meetinstrument

Om onze impact op het milieu te kwantificeren, hebben we een beoordelingssysteem ontwikkeld dat uniek is op de markt en gebaseerd is op bijna 110 beoordelingscriteria, gegroepeerd in 10 families: het ecoprofiel.

Dit systeem, dat jaarlijks opnieuw wordt geëvalueerd, volgt onze stacaravans van ontwerp tot productie en recycling aan het einde van hun levensduur. Dankzij dit krachtige instrument kunnen onze teams de milieu-impact van al onze productgamma’s evalueren en deze voortdurend verbeteren.

100%VAN ONZE VINYL, GECO-EXTRUDEERD PVC EN HOUTEN GEVELBEKLEDING IS RECYCLEBAAR EN GERECYCLED
92.3%VAN TEVREDENHEID OVER ONDERHOUD EN SCHOONMAAK
30%ENERGIEBESPARING MET A+ HUISHOUDELIJKE APPARATEN IN VERGELIJKING MET STANDAARD APPARATUUR

Partnerschap

Onze sector bereidt zich voor op de toekomst

Veel campings bevinden zich in bijzondere natuurgebieden.

Onder leiding van de Franse kampeerfederatie (FNHPA) en haar officiële partners, zoals IRM, hebben bijna alle campings in Frankrijk het nationale handvest voor integratie in het landschap ondertekend. Ook vinden alle campings het belangrijk om zuinig met water om te gaan en na te denken over afvalbeheer. De vereniging Eco Mobil-Home faciliteert de verwijdering en sloop van verouderde stacaravans met het oog op een regelmatige vernieuwing van het verhuurpark. Laten we ons hier samen voor blijven inzetten.

Milieu

Eco Mobil-Home introduceert het begrip « einde van de levensduur »

Eco Mobil-Home, de onderneming die dit begrip bekendheid heeft gegeven, heeft de sector doordrongen van de noodzaak om het verhuurpark regelmatig te vernieuwen door accommodaties te slopen, in plaats van ze door te verkopen.

Slopen heeft veel voordelen: voorkomen van onwettige installaties, voorkomen van ongeordende bebouwing in een gebied, maar vooral de mogelijkheid om een groot deel van het product te recyclen. Tegelijkertijd kunnen beheerders hun imago opvijzelen bij klanten die niet in verouderde accommodaties willen verblijven. Deze service is gratis en heeft onmiskenbare voordelen voor de hele sector: wij zijn vóór!

Recyclingbedrijf

Eco Mobil-Home: een merk dat onderdeel is van het landschap van de campingsector

Eco Mobil-Home vierde in 2025 zijn 15e verjaardag! De vereniging, waarbij de BIO HABITAT sinds het begin is aangesloten, heeft in totaal maar liefst meer dan 16.000 accommodaties gesloopt, waarvan 1683 in het seizoen 2022/2023, en meer dan 35.000 ton aan materialen verwerkts, die zijn gerecycled en hergebruikt door een ecosysteem van 35 verbonden sloopbedrijven in Frankrijk! De interventies van Eco Mobil-Home, die gratis zijn, hebben de gemiddelde leeftijd van een stacaravan aanzienlijk verlaagd (tot 25.6 jaar) . Dit resultaat geeft blijk van de effectiviteit van het werk van Eco Mobil-Home en het belang dat de sector hecht aan de kwaliteit van de aangeboden accommodaties en de verbetering van verhuurparken, zodat kamperen in Frankrijk steeds aantrekkelijker wordt.

16000ACCOMMODATIE DECONSTRUEERT
25GEMIDDELDE LEEFTIJD STACARAVAN
35000TON VERWERKTE, GERECYCLEDE EN TERUGGEWONNEN MATERIALEN

U heeft een project?

Neem contact op!

Rue Charles Tellier - ZI de la Folie - La Chaize le Vicomte - CS 50001 85036 La Roche sur Yon Cedex

De gegevens die via de site ‘mobilhome-biohabitat.com’ worden verzameld, zijn bestemd voor verwerking door BIO HABITAT, de verwerkingsverantwoordelijke, met als doel uw verzoek om inlichtingen in behandeling te nemen en u beter te leren kennen.

De gegevens met een asterisk zijn verplichte gegevens die noodzakelijk zijn om uw verzoeken in behandeling te kunnen nemen.

Conform de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u:

  • het recht op inzage en rectificatie, vergetelheid en portabiliteit van uw persoonsgegevens;
  • het recht op beperking van de verwerking en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om gegronde redenen;
  • de mogelijkheid om ons richtlijnen te sturen omtrent de omgang met uw persoonsgegevens (bewaring, verwijdering, doorgeven aan een derde persoon, etc.) in geval van overlijden.

U kunt deze rechten uitoefenen door te mailen naar: dpo@biohabitat-loisirs.com.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een mail te sturen naar hetzelfde e-mailadres.

Uw bezwaar kan echter in de praktijk en naargelang het geval van invloed zijn op uw verzoek om informatie.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons gegevensbeschermingsbeleid.