Beneteau division habitat
Inzet voor
het milieu
De waarden van de bedrijfsstichting Beneteau

De Stichting Beneteau, opgericht in 2005, bevordert de bescherming van het milieu in de wereld van de pleziervaart, de bouw en de woonsector via vernieuwende projecten, onder de aandacht gebracht tijdens een jaarlijks concours waarbij jonge ontwerpers samenkomen. In 2019 was het thema van dit concours ‘De camping en zijn omgeving’, ondersteund door Nicolas Dayot, voorzitter van de Franse kampeerfederatie (FNHPA). Dit project heeft de aandacht gevestigd op oplossingen voor landschapsarchitectuur en inrichting van de leefruimte op de camping. De stichting is dagelijks bezig met haar opgestarte initiatieven en investeert steeds meer in onderzoek.

Inzet
Het geëngageerde beleid van de woondivisie

Respect voor het milieu is onze toekomst. Om het te beschermen, geven we al meer dan 25 jaar de voorkeur aan een zuiver en hoogwaardig materiaal: hout. Onze stacaravans bestaan voor 88% uit hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. In lijn hiermee selecteren we al onze leveranciers op basis van hun inzet voor het milieu en hun duurzame beheer van grondstoffen. Bovendien ondertekent elke leverancier het handvest ‘Verantwoorde aankopen leveranciers’. Dit handvest is ontwikkeld met als doel een duurzame en evenwichtige relatie tussen klanten en leveranciers op te bouwen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Natuur
Integratie in het landschap

Wat wij willen: de visuele impact van de stacaravans op hun omgeving beperken. Het moet lijken alsof ze er altijd zijn geweest, opgenomen in de omringende natuur. De opstelling van de caravans op het terrein, het ontwerp van onze producten en de diversiteit van onze gevelbekledingen leggen de basis voor een subtiele integratie in het landschap, wat gunstig is met het oog op de naleving van de Franse regelgeving (artikel 35 van de wet van 12 juli 2010) en voor het milieu.

Innovatie
Milieuvriendelijke levenscyclus

We houden ons aan een procedure voor duurzame ontwikkeling en volgen elke fase van de levensduur van onze stacaravans nauwlettend. Zo zijn al onze producten recyclebaar en zijn ze voorzien van de nieuwste verbeteringen op het gebied van ecodesign om hun impact op het milieu tijdens de volledige levenscyclus te verminderen.

Al onze stacaravans zijn voor 100% recyclebaar

Bouw
Het milieu speelt een rol in het hele productieproces

Het milieubeleid in onze fabrieken berust op 3 pijlers:

  1. Minimaliseren van de impact van onze activiteiten op het milieu door terugwinning van het afval van onze 7 productielocaties. Meer dan 90% van ons afval wordt nu hergebruikt.
  2. Verlagen van onze CO2-uitstoot. Door te kiezen voor oplosmiddelarme lijm die voldoet aan onze industriële voorschriften, hebben we onze uitstoot van vluchtige organische stoffen sinds 2019 met 36% verlaagd!
  3. Beheersen en aanzienlijk verlagen van ons energieverbruik. In 2 jaar hebben we ons verbruik van gas, elektriciteit en water met 25% verlaagd. Dit hebben we bereikt door ons waterverbruik nauwlettend te monitoren om afwijkingen en lekkages op te sporen. Het is ook te danken aan ons programma 100LED, waarmee we ons elektriciteitsverbruik aanzienlijk kunnen verminderen.
Lokaal
Vermindering van onze CO2-uitstoot

Dit bereiken we door onze keuze om in een korte keten te produceren. Onze 8 fabrieken zijn zo dicht mogelijk bij onze klanten gevestigd, in naleving van de ISO 14001-standaard. Dankzij deze optimale organisatie kunnen we de lokale werkgelegenheid ontwikkelen en een dienstverlening dichtbij onze klanten bieden, die effectief inspeelt op de ontwikkeling van de kampeermarkt in heel Europa.

Gecertificeerd
Een veilige omgeving

Voor de veiligheid van onze gebruikers controleren we jaarlijks of al onze modellen voldoen aan de norm EN 1647 (ontwikkeld door het Europees Comité voor Normalisatie, CEN). Dit initiatief, dat nieuw is op de stacaravanmarkt, staat borg voor de naleving van strenge eisen. De structuur, de afmetingen, de weerstand, de openingen, de nooduitgangen, de inrichting: elk belangrijk aspect wordt gecontroleerd aan de hand van een bestek. De controles worden uitgevoerd door Bureau Veritas, dat voor elk model een conformiteitscertificaat verstrekt.

Al onze stacaravans zijn EN1647-gecertificeerd door de onafhankelijke instantie Bureau Veritas

Recyclebaar
Schonere en gezondere materialen

De bouwprocedure voor onze stacaravans is geïnspireerd op het Franse bouwbesluit 31.2 voor de constructie van huizen en gebouwen met een houten draagconstructie. Voor de veiligheid van onze gebruikers geven we de voorkeur aan het gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen. Maar ook aan materialen met een lage impact op het milieu, zoals ons hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, onze linoleums met classificatie A+ (zeer lage uitstoot) en zonder ftalaten, onze milieuvriendelijke apparaten en onze BIOFIB-isolatie van plantaardig materiaal.

Besparing
Een lager energieverbruik

Ons productbeleid is erop gericht het water- en elektriciteitsverbruik te beperken om het risico op overmatig gebruik door gebruikers te verlagen. De stacaravans, die energiezuinig zijn ontworpen, hebben stroombegrenzers voor een doorstroming van 7 liter per minuut op de mengkranen van de gootsteen en wastafel, twee spoelknoppen voor het toilet (van 3 en 6 liter), elektrische apparaten met energielabel A+, peertjes met een laag verbruik in de buitenwandlampen en leds met energielabel A+ voor alle lichtpunten binnenin de stacaravan.

Besparing
Een lager energieverbruik

Gecentraliseerd technisch beheer helpt campingbeheerders bij het onderhouden van hun verhuuraccommodaties. Met deze essentiële tool kunnen ze energieslurpende apparatuur op afstand bedienen om hun werking te optimaliseren en bijna 20% op hun energiekosten besparen, waardoor ze hun uitgave binnen 2 tot 4 jaar terugverdienen. Gecentraliseerd technisch beheer levert een aanzienlijke besparing van tijd en geld op.

Milieu
Het ecoprofiel: ons meetinstrument

Om onze impact op het milieu te kwantificeren, hebben we een beoordelingssysteem ontwikkeld dat uniek is op de markt en is gebaseerd op bijna 70 criteria: het ecoprofiel. Dit systeem, dat jaarlijks opnieuw wordt geëvalueerd, volgt onze stacaravans van ontwerp tot productie en recycling aan het einde van hun levensduur. Dankzij dit krachtige instrument kunnen onze teams de milieu-impact van al onze productgamma’s evalueren en deze voortdurend verbeteren.

Partnerschap
Onze sector bereidt zich voor op de toekomst

Veel campings bevinden zich in bijzondere natuurgebieden. Onder leiding van de Franse kampeerfederatie (FNHPA) en haar officiële partners, zoals IRM, hebben bijna alle campings in Frankrijk het nationale handvest voor integratie in het landschap ondertekend. Ook vinden alle campings het belangrijk om zuinig met water om te gaan en na te denken over afvalbeheer. De vereniging Eco Mobil-Home faciliteert de verwijdering en sloop van verouderde stacaravans met het oog op een regelmatige vernieuwing van het verhuurpark. Laten we ons hier samen voor blijven inzetten.

Milieu
Eco Mobil-Home introduceert het begrip « einde van de levensduur »

Eco Mobil-Home, de onderneming die dit begrip bekendheid heeft gegeven, heeft de sector doordrongen van de noodzaak om het verhuurpark regelmatig te vernieuwen door accommodaties te slopen, in plaats van ze door te verkopen. Slopen heeft veel voordelen: voorkomen van onwettige installaties, voorkomen van ongeordende bebouwing in een gebied, maar vooral de mogelijkheid om een groot deel van het product te recyclen. Tegelijkertijd kunnen beheerders hun imago opvijzelen bij klanten die niet in verouderde accommodaties willen verblijven. Deze service is gratis en heeft onmiskenbare voordelen voor de hele sector: wij zijn vóór!

Recyclingbedrijf
Eco Mobil-Home: een merk dat onderdeel is van het landschap van de campingsector

Eco Mobil-Home vierde in 2020 zijn 10e verjaardag! De vereniging, waarbij de woondivisie van de groep Beneteau sinds het begin is aangesloten, heeft in totaal maar liefst 10.874 accommodaties gesloopt, waarvan 1944 in het seizoen 2019/2020, en meer dan 25.000 ton aan materialen verwerkts, die zijn gerecycled en hergebruikt door een ecosysteem van 35 verbonden sloopbedrijven in Frankrijk! De interventies van Eco Mobil-Home, die gratis zijn, hebben de gemiddelde leeftijd van een stacaravan aanzienlijk verlaagd (tot 24 jaar) . Dit resultaat geeft blijk van de effectiviteit van het werk van Eco Mobil-Home en het belang dat de sector hecht aan de kwaliteit van de aangeboden accommodaties en de verbetering van verhuurparken, zodat kamperen in Frankrijk steeds aantrekkelijker wordt.